Biuro Porad Prawnych
Oskar Zacharski

ul. Żwirki i Wigury 33/43
26-600 Radom

NIP: 7962987711

600 784 526

o.zacharski@bppz.pl

EROD wprowadza narzędzie audytowe stron internetowych

EROD (Europejska Rada Ochrony Danych)

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) ogłosiła wprowadzenie nowego narzędzia audytowego stron internetowych, które ma na celu ułatwienie analizy zgodności witryn z obowiązującymi przepisami. To innowacyjne narzędzie, rozwinięte w ramach EDPB Support Pool of Experts (SPE), jest dostępne dla audytorów prawniczych i technicznych w organach nadzorczych. Mogą z niego skorzystać także administratorzy danych i procesorzy, którzy chcą przetestować swoje strony internetowe pod kątem zgodności z przepisami. Jest to oprogramowanie darmowe z otwartym dostępem do kodu źródłowego. Narzędzie można pobrać ze strony code.europa.eu, a kod źródłowy można znaleźć tutaj.

Audyt w interfejsie

Narzędzie umożliwia przygotowanie, przeprowadzanie i ocenę audytu w interfejsie. Pozwala to na skuteczne przetestowanie witryn poprzez prostą wizytę na badanej stronie internetowej. Ponadto narzędzie jest zgodne z innymi przydatnymi narzędziami, takimi jak kolektor dowodów z witryny EROD, co pozwala na importowanie i analizę wyników audytów przeprowadzonych przy użyciu różnych narzędzi.

Umów się na bezpłatny audyt wstępny RODO

Dodatkowo, narzędzie generuje szczegółowe raporty, ułatwiając audytorom zrozumienie zgodności witryn z przepisami o ochronie danych.

Przystępne rozwiązanie

Wiele obecnie dostępnych na rynku narzędzi do audytów stron internetowych często wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej. EROD wyszedł na przeciw potrzebom administratorów danych i postanowił stworzyć bardziej przystępne rozwiązanie. Jego celem jest ułatwienie egzekwowania przepisów przez krajowe organy nadzorcze oraz sprawdzania zgodności przez samych administratorów.

Wprowadzenie narzędzia do użytku publicznego otwiera nowe możliwości dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, eliminując w dużej mierze bariery techniczne.

Narzędzie EROD pozwala na przeprowadzenie darmowego audytu strony internetowej

Pozytywne opinie na EDPB Bootcamp

Oprogramowanie zostało stworzone przez eksperta z Support Pool of Experts pod nadzorem Sekretariatu EROD. Pierwsze przedstawienie narzędzia odbyło się podczas EDPB Bootcamp w czerwcu 2023 roku, gdzie pozytywne opinie uczestników skłoniły do decyzji o skonsolidowaniu oprogramowania.

Przeczytaj także: Rewolucja w służbie zdrowia. Wirtualny Asystent zastąpi lekarzy?

Obecnie narzędzie jest dostępne publicznie jako darmowe i otwartoźródłowe, co przyczynia się do zwiększenia dostępności tego typu rozwiązań dla szerszego grona użytkowników.

Będzie druga wersja?

W związku z entuzjastycznym przyjęciem narzędzia podczas pierwszego bootcampu, planowana jest druga wersja z dodatkowymi funkcjami. To potwierdza zaangażowanie EROD w dalszy rozwój i ulepszanie narzędzi wspierających audyty i kontrolę zgodności stron internetowych. Support Pool of Experts, stworzony w ramach strategii EROD na lata 2021-2023, stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia zdolności organów nadzoru do egzekwowania przepisów. Udostępnianie narzędzi i dostęp do ekspertów pozwala na wspólne działanie i podniesienie standardów ochrony danych w całej Unii Europejskiej.

Źródło: EDPB

Narzędzie: TUTAJ

Kod źródłowy: TUTAJ

| Redakcja BPPZ.pl