Biuro Porad Prawnych
Oskar Zacharski

ul. Żwirki i Wigury 33/43
26-600 Radom

NIP: 7962987711

600 784 526

o.zacharski@bppz.pl

Bezpłatne porady RODO

BPPZ działa na rzecz popularyzacji wiedzy o ochronie danych osobowych. Jeżeli masz pytania dotyczące ochrony Twoich praw w związku z RODO lub niektóre przepisy są dla Ciebie niezrozumiałe – skorzystaj z bezpłatnej porady poprzez formularz kontaktowy.

Skontaktuj się

Biuro Porad Prawnych
Oskar Zacharski

600 784 526
o.zacharski@bppz.pl

Formularz kontaktowy
Administratorem Twoich danych osobowych jest Oskar Zacharski działający pod firmą Biuro Porad Prawnych Oskar Zacharski, z siedzibą w Radomiu przy ul. Żwirki i Wigury 33/43, (26-600 Radom). Twoje dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres email oraz dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach, możesz znaleźć w Polityce Prywatności BPPZ

Bezpłatne porady RODO – jak to działa?

  1. Wypełnij formularz kontaktowy: Skorzystaj z formularza dostępnego na tej stronie, podając podstawowe informacje dotyczące Twojego zapytania.
  2. Oczekuj na odpowiedź: Nasz zespół przestudiuje Twoje zapytanie i udzieli wstępnych porad bezpłatnie.
  3. Rozwijaj swoją wiedzę: Jeśli Twoje pytanie jest bardziej skomplikowane i wymaga głębszej analizy, zawsze masz możliwość skorzystania z naszych płatnych usług po wcześniejszej wycenie.

Pamiętaj o bezpieczeństwie swoich danych!

Dbamy o poufność informacji podanych nam przez Ciebie. Strona BPPZ jest bezpieczna i zgodna z najwyższymi standardami ochrony danych.

Zachęcamy do korzystania z naszych bezpłatnych porad RODO, abyś mógł/czuł się pewnie i świadomie poruszać się w świecie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Bezpłatne porady RODO – dodatkowe informacje

Dlaczego warto skorzystać z bezpłatnej porady?

Wiele trudnych pytań w kwestii ochrony danych osobowych prowadzi do prostych odpowiedzi. Nim zdecydujesz się na płatne doradztwo w kancelariach prawnych, zadaj swoje pytanie poprzez formularz kontaktowy ramach bezpłatnej porady RODO. Przeanalizujemy Twoje pytanie i wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.

Bezpłatne porady RODO – co obejmują?

W ramach usługi udzielimy Ci informacji i porad dotyczących podstawowych kwestii związanych z RODO. Chcesz dowiedzieć się, jakie dane są uznawane za osobowe? Jakie są Twoje prawa jako osoby fizycznej w kontekście przetwarzania danych? Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.

Jakie pytania mogę zadać podczas bezpłatnej porady RODO?

W ramach bezpłatnych porad RODO możesz zadać szereg pytań, które pomogą Ci zrozumieć i prawidłowo stosować przepisy o ochronie danych osobowych.


Jakie są moje obowiązki jako administratora danych osobowych zgodnie z RODO?

Zapytaj o podstawowe obowiązki, które musisz spełnić jako osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych.


Czy moja firma musi mieć Inspektora Ochrony Danych (IOD)?

Dowiedz się, w jakich sytuacjach wymagane jest mianowanie IOD i jakie są jego główne zadania.


Jak powinienem postępować w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych?

Zapytaj o procedury reagowania na naruszenia danych, w tym o sposoby zgłaszania takich incydentów do odpowiednich organów.


Jakie są prawa osób, których dane przetwarzam, i jak powinienem na nie reagować?

Zrozum prawa osób, których dane dotyczą (np. prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia danych), oraz dowiedz się, jak właściwie odpowiadać na ich żądania.


Jak mogę zapewnić zgodność mojej strony internetowej lub aplikacji z RODO?

Zapytaj o wymogi dotyczące prywatności online, w tym o polityki prywatności, pliki cookies i zgody użytkowników.


Czy moje aktualne procedury przetwarzania danych są zgodne z RODO?

Sprawdź, czy Twoje istniejące procesy przetwarzania danych są zgodne z aktualnymi przepisami.


Jak mogę poprawić bezpieczeństwo danych osobowych w mojej firmie?

Zapytaj o najlepsze praktyki i środki bezpieczeństwa, które możesz zaimplementować, aby chronić dane osobowe.


Jakie dokumenty powinienem przygotować, aby wykazać zgodność z RODO?

Dowiedz się, jakie dokumenty i zapisy są wymagane do prowadzenia, aby wykazać zgodność z RODO.


Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania RODO?

Zrozum potencjalne konsekwencje, w tym sankcje finansowe, za nieprzestrzeganie przepisów RODO.


Jakie szkolenia z zakresu RODO powinienem zorganizować dla moich pracowników?

Zapytaj o rodzaje szkoleń, które powinieneś zapewnić swoim pracownikom, aby zwiększyć ich świadomość na temat RODO i ochrony danych osobowych.

Bezpłatna porada RODO to doskonała okazja, aby uzyskać kluczowe informacje i upewnić się, że Twoje działania są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami.

Jakie wsparcie mogę otrzymać w przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych?

W przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych, możesz uzyskać różnego rodzaju wsparcie, które pomoże Ci odpowiednio zareagować na zaistniałą sytuację. Oto kilka przykładów wsparcia, jakie można otrzymać:


Porady dotyczące procedur postępowania

Otrzymasz informacje o tym, jakie kroki należy podjąć po wykryciu naruszenia danych osobowych, w tym o obowiązkach informacyjnych wobec osób, których dane dotyczą, oraz organów nadzorczych.

Wsparcie w ocenie skali naruszenia

Pomoc w ocenie, jak poważne jest naruszenie i jakie mogą być jego potencjalne skutki dla osób, których dane dotyczą.


Porady dotyczące komunikacji z urzędem Ochrony Danych Osobowych

Wsparcie w przygotowaniu odpowiednich informacji do przekazania organowi nadzorczemu, w tym w jaki sposób i w jakim terminie powinno się zgłosić naruszenie.


Pomoc w informowaniu osób dotkniętych naruszeniem

Doradztwo w zakresie tego, jak informować osoby, których dane zostały naruszone, w tym jakie informacje należy im przekazać i jakie środki ochrony mogą podjąć.


Wsparcie w implementacji środków zapobiegawczych

Porady dotyczące tego, jakie działania można podjąć, aby zapobiec przyszłym naruszeniom, w tym wskazówki dotyczące poprawy bezpieczeństwa systemów informatycznych i procedur przetwarzania danych.


Analiza czynników, które przyczyniły się do naruszenia

Pomoc w zidentyfikowaniu i zrozumieniu przyczyn naruszenia, co może pomóc w zapobieganiu podobnym incydentom w przyszłości.

Doradztwo prawne

Jeśli jest to konieczne, otrzymasz wsparcie prawne w zakresie ewentualnych konsekwencji naruszenia oraz możliwych roszczeń ze strony osób, których dane zostały naruszone.


Wsparcie w przygotowaniu planu reagowania na naruszenia

Pomoc w opracowaniu lub doskonaleniu istniejącego planu reagowania na incydenty, który będzie zawierał szczegółowe procedury postępowania w przypadku naruszenia danych.

Pamiętaj, że szybkie i skuteczne reagowanie na naruszenia danych osobowych jest kluczowe, aby minimalizować ich negatywne skutki i przywrócić zaufanie osób, których dane dotyczą. Wsparcie, jakie otrzymasz, pomoże Ci w prawidłowym zarządzaniu takimi sytuacjami.

Czy mogę uzyskać poradę w sprawie mianowania Inspektora Ochrony Danych?

Oczywiście, w ramach naszych bezpłatnych porad RODO możesz uzyskać wsparcie i informacje na temat mianowania Inspektora Ochrony Danych (IOD). Oto, co możemy Ci zaoferować w tej kwestii:


Wyjaśnienie wymogów dotyczących IOD:

Udzielimy Ci szczegółowych informacji na temat sytuacji, w których mianowanie IOD jest wymagane zgodnie z RODO. W tym kontekście omówimy, jakie rodzaje organizacji muszą mianować IOD oraz jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu tej decyzji.

Poradnictwo w zakresie obowiązków i odpowiedzialności IOD:

Wyjaśnimy zakres obowiązków i odpowiedzialności Inspektora Ochrony Danych, w tym jego rolę w monitorowaniu przestrzegania RODO oraz współpracy z organami nadzorczymi.


Wsparcie w doborze kandydatów na IOD:

Poradzimy, jakie kwalifikacje i doświadczenie powinien posiadać kandydat na IOD, aby efektywnie pełnić swoją rolę.


Zalecenia dotyczące wewnętrznych i zewnętrznych IOD:

Omówimy zalety i wady mianowania IOD z personelu firmy (wewnętrznego) w porównaniu z outsourcingiem tej roli (zewnętrznego).


Porady dotyczące procesu mianowania IOD:

Udzielimy wskazówek dotyczących procesu mianowania IOD, w tym jak przygotować odpowiednie dokumenty i jak zorganizować proces selekcji.


Wsparcie po mianowaniu IOD:

Oferujemy także wsparcie po mianowaniu IOD, w tym porady dotyczące najlepszych praktyk w zakresie współpracy z nim oraz rozwijania efektywnego programu ochrony danych.


Bezpłatne porady RODO – zachęcamy do skorzystania z naszych bezpłatnych porad, aby upewnić się, że proces mianowania Inspektora Ochrony Danych w Twojej organizacji przebiegnie sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.