Biuro Porad Prawnych
Oskar Zacharski

ul. Żwirki i Wigury 33/43
26-600 Radom

NIP: 7962987711

600 784 526

o.zacharski@bppz.pl

Wdrożenie RODO

Wdrożenie RODO polega na dostosowaniu procesów przetwarzania danych w firmie do wymogów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z biznesem pozwala mi wybrać najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy. Dysponując informacjami zdobytymi w trakcie przeprowadzania audytu, przygotuję kompleksową listę dokumentacji, która obejmie wszystkie obszary Twojej działalności. Zapewniam zgodność z RODO na każdym poziomie.

Skontaktuj się

Biuro Porad Prawnych
Oskar Zacharski

600 784 526
o.zacharski@bppz.pl

Formularz kontaktowy
Administratorem Twoich danych osobowych jest Oskar Zacharski działający pod firmą Biuro Porad Prawnych Oskar Zacharski, z siedzibą w Radomiu przy ul. Żwirki i Wigury 33/43, (26-600 Radom). Twoje dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres email oraz dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach, możesz znaleźć w Polityce Prywatności BPPZ

Wdrożenie RODO – zabezpiecz swoją firmę i buduj zaufanie Klientów!


Ochrona danych osobowych stanowi obecnie standard, w związku z czym wdrożenie RODO w Twojej firmie jest kluczowym elementem. Wybierając Biuro Porad Prawnych Oskar Zacharski, zapewnisz organizacji nie tylko zgodność z przepisami, ale i szereg korzyści, które wpłyną na rozwój Twojego biznesu:

 • zwiększone zaufanie klientów – pokaż swoim klientom, że traktujesz ochronę ich danych poważnie. Wdrożenie RODO to sygnał, że dbasz o ich prywatność i bezpieczeństwo, co buduje zaufanie i lojalność;
 • uniknięcie wysokich kar finansowych – niezgodność z RODO może skutkować surowymi karami finansowymi. Nasze kompleksowe podejście do wdrożenia RODO minimalizuje ryzyko naruszeń i potencjalnych kar;
 • optymalizacja procesów biznesowych – przegląd i optymalizacja procesów przetwarzania danych nie tylko zapewnia zgodność z RODO, ale również usprawnia operacje biznesowe, co przekłada się na lepszą efektywność i niższe koszty;
 • wzmocnienie pozycji na rynku – firmy zgodne z RODO są postrzegane jako bardziej profesjonalne i wiarygodne. Wykorzystaj to jako przewagę konkurencyjną i wyróżnij się na rynku;
 • dostosowanie do przyszłych wymogów – RODO to dopiero początek. Wdrożenie zasad ochrony danych już teraz przygotuje Twoją firmę na przyszłe regulacje, zapewniając ciągłość działania i rozwój.;

Dlaczego Biuro Porad Prawnych Oskar Zacharski?

 • doświadczenie i ekspertyza – nasz zespół ekspertów posiada bogate doświadczenie w wdrażaniu RODO w różnorodnych branżach. Z nami masz pewność, że Twoja firma spełnia wszystkie wymogi prawne;
 • indywidualne podejście – rozumiemy, że każda firma jest unikatowa. Dostosowujemy nasze strategie wdrożeniowe, aby idealnie odpowiadały specyfice Twojego biznesu;
 • wsparcie na każdym kroku – od audytu początkowego, przez wdrożenie zmian, po bieżące doradztwo – jesteśmy z Tobą na każdym etapie procesu.

Zainwestuj w bezpieczeństwo i zgodność – skontaktuj się z nami!

Nie ryzykuj reputacji i finansów swojej firmy. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i rozpocząć proces wdrożenia RODO.

Wdrożenie RODO — dodatkowe informacje

Czym jest wdrożenie RODO i dlaczego jest ważne dla mojej firmy?

Wdrożenie RODO polega na dostosowaniu procesów przetwarzania danych w firmie do wymogów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Ma ono na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych oraz zapewnienie zgodności z aktualnymi przepisami prawa. Wdrożenie RODO w organizacji zapewnia także ochronę przed karami finansowymi i utratą reputacji firmy w przypadku naruszeń.

Czy muszę wdrożyć RODO w mojej firmie?

Każdy przedsiębiorca, nawet prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jest administratorem danych i w świetle obowiązujących przepisów musi wdrożyć wymogi wynikające z RODO.

 Ile trwa wdrożenie RODO?

W przypadku niewielkich jednoosobowych działalności wyniesie on od 7 do 14 dni.

Czas przygotowania oraz wdrożenia dokumentacji zależny jest od stopnia skomplikowania struktury firmy oraz ilości procesów przetwarzania danych. Organizacje przetwarzające dane na dużą skalę wymagają podjęcia bardziej złożonych działań, co sprawia, że czas wdrożenia może sięgać nawet 10 miesięcy.

Ile kosztuje wdrożenie RODO?

Koszt wdrożenia jest zależny od wielu czynników i nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. RODO wymaga przygotowania dokumentacji, która będzie adekwatna do ryzyka zidentyfikowanego w danej firmie. Im większa i bardziej skomplikowana jest organizacja, tym większa liczba procedur i narzędzi będzie potrzebna, by zapewnić zgodność z wymogami RODO.
Jeżeli chcesz poznać cenę wdrożenia RODO w Twojej organizacji – skorzystaj z bezpłatnego audytu RODO, który pozwoli mi poznać Twoje potrzeby oraz przedstawić Ci spersonalizowaną ofertę.

Jakie są kluczowe kroki w procesie wdrożenia RODO?

Wdrożenie RODO to skomplikowany proces, który wymaga szczegółowego planowania i zaangażowania na różnych poziomach organizacji.

Pierwsze kroki, które należy podjąć:

 • zrozumienie przepisów – pierwszym krokiem jest dokładne zapoznanie się z RODO oraz innymi aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Ważne jest, aby zrozumieć podstawowe zasady i pojęcia, takie jak zasada minimalizacji danych, prawo do bycia zapomnianym, elementy zgody oraz prawa osób, których dane dotyczą;
 • przeprowadzenie audytu zgodności – kluczowym elementem wdrożenia RODO jest kompleksowy audyt. Należy zidentyfikować wszystkie czynności przetwarzania danych osobowych w organizacji, źródła tych danych, sposoby ich przetwarzania, przechowywania, udostępniania oraz usuwania. Audyt powinien także ocenić, czy przetwarzanie danych jest zgodne z zasadami określonymi w RODO;
 • analiza luk w zgodności z RODO – na podstawie przeprowadzonego audytu należy zidentyfikować obszary, w których organizacja nie spełnia wymogów RODO. Może to obejmować nieodpowiednie procedury gromadzenia zgód, braki w zabezpieczeniach danych, czy nieadekwatne polityki prywatności, regulaminy i checkboxy na stronie;
 • stworzenie planu działania – na podstawie analizy luk w zgodności z RODO, organizacja powinna stworzyć szczegółowy plan działania, który określi, jakie kroki należy podjąć, aby zapewnić pełną zgodność z RODO. Plan ten powinien uwzględniać zarówno aspekty techniczne, jak i organizacyjne;
 • mianowanie Inspektora Ochrony Danych – jeśli jest to wymagane, organizacja powinna wyznaczyć IOD. Jego zadaniem jest nadzorowanie procesu wdrożenia RODO, doradzanie w kwestiach związanych z ochroną danych oraz działanie jako punkt kontaktowy dla organów nadzorczych i osób, których dane dotyczą;
 • szkolenie zarządu i personelu – wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych, powinni zostać przeszkoleni z zakresu RODO. Szkolenie powinno obejmować zasady RODO, podstawy przetwarzania danych, prawa osób, których dane dotyczą, oraz obowiązki pracowników związane z przetwarzaniem danych;
 • monitorowanie i ciągła ocena – wdrożenie RODO to nie jednorazowy projekt, lecz ciągły proces. Należy regularnie przeprowadzać przeglądy i aktualizacje, aby upewnić się, że organizacja nadal przestrzega przepisów RODO, a w przypadku zmian w przepisach prawa, będzie wdrażać je w odpowiednim terminie.

Jakie są główne wyzwania związane z wdrożeniem RODO?

Wdrożenie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) wiąże się z szeregiem wyzwań, które organizacje muszą przezwyciężyć, aby zapewnić zgodność z tymi przepisami.

Wyzwania związane z wdrożeniem RODO to przede wszystkim:

 • zrozumienie i interpretacja przepisów – RODO jest obszernym i skomplikowanym aktem prawnym, który może być trudny do zrozumienia, szczególnie dla osób nieposiadających doświadczenia prawniczego. Prawidłowa interpretacja jego przepisów jest kluczowa dla zapewnienia zgodności i realizacji obowiązków;
 • zidentyfikowanie i mapowanie danych osobowych – jednym z pierwszych kroków w wdrożeniu RODO jest zidentyfikowanie wszystkich danych osobowych, które organizacja przetwarza, oraz zrozumienie, jak są one wykorzystywane i chronione. Może to być czasochłonne i skomplikowane, szczególnie w większych organizacjach;
 • zapewnienie zgodności wszystkich procesów i systemów – dostosowanie istniejących procesów i systemów do wymogów RODO może wymagać znacznych zmian organizacyjnych i technologicznych. Może to obejmować aktualizację umów z klientami, dostawcami i partnerami oraz wdrożenie nowych procedur bezpieczeństwa i prywatności danych;
 • zarządzanie zgodami – RODO wymaga, aby zgody na przetwarzanie danych osobowych były wyraźne, świadome, jednoznaczne i łatwe do cofnięcia. Zarządzanie tymi zgodami, zwłaszcza w przypadku dużej bazy danych, może być skomplikowane.
 • Zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa – organizacje muszą wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą czy uszkodzeniem. Wymaga to ciągłej oceny ryzyk i aktualizacji stosowanych środków zabezpieczeń;
 • dedykowane szkolenia – wszyscy pracownicy mający dostęp do danych osobowych muszą być świadomi wymogów RODO i wiedzieć, jak prawidłowo przetwarzać dane. Wymaga to przeprowadzania regularnych szkoleń, których zakres będzie dostosowany do zajmowanych stanowisk, rodzaju przetwarzanych danych i zakresu upoważnień.
 • utrzymywanie zgodności na bieżąco – wdrożenie RODO nie jest jednorazowym zadaniem, ale wymaga ciągłego monitorowania i aktualizacji, aby utrzymać zgodność z ewoluującymi przepisami i najlepszymi praktykami.
 • wyznaczenie i Inspektora Ochrony Danych – w niektórych przypadkach organizacje są zobowiązane do wyznaczenia inspektora, którego zadaniem jest nadzorowanie zgodności z RODO. Zarządzanie tą rolą i zapewnienie, że inspektor ochrony danych ma odpowiednie zasoby i niezależność, również może stanowić wyzwanie dla organizacji.

Czy wdrożenie RODO wymaga zatrudnienia Inspektora Ochrony Danych?

Samo wdrożenie RODO nie wymaga zatrudnienia Inspektora Ochrony Danych (IOD). Doświadczony IOD bazując na swojej wiedzy może jednak w znaczący sposób pomóc organizacji sprawnie i poprawnie wdrożyć wymogi stawiane przez unijne rozporządzenie. Zgodnie z przepisami RODO, nie każda firma czy instytucja jest zobowiązana do mianowania IOD. Istnieją jednak określone sytuacje, w których zatrudnienie takiej osoby jest wymagane.

Zatrudnienie Inspektora Ochrony Danych jest wymagane w przypadku organizacji, które na dużą skalę przetwarzają dane osobowe. Przykładem takiej działalności może być regularne i systematyczne monitorowanie osób na dużą skalę lub przetwarzanie dużych ilości szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak dane dotyczące zdrowia, przekonań religijnych czy pochodzenia etnicznego.

Większość organizacji publicznych, z wyjątkiem sądów działających w ramach swojej funkcji sądowniczej, musi mianować IOD.

Jak wdrożenie RODO wpływa na relacje z klientami i kontrahentami?

Wdrożenie RODO ma znaczący wpływ na relacje firm z ich klientami i kontrahentami.

Przestrzeganie RODO demonstruje klientom i partnerom biznesowym, że firma poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Zwiększa to zaufanie, które jest kluczowe w budowaniu długotrwałych relacji biznesowych. RODO wymaga od firm większej przejrzystości w sposobie przetwarzania danych osobowych. Informowanie klientów, jak ich dane są zbierane, wykorzystywane i chronione stanowi nie tylko wypełnienie obowiązków nakładanych przez RODO ale także zwiększa ich zaufanie do firmy.

RODO kładzie nacisk na kwestie poprawności danych, która polega m.in. na gromadzeniu bardziej aktualnych i dokładnych danych. Lepsza jakość danych pozwala na bardziej skuteczne i celowane działania marketingowe oraz lepszą obsługę klienta. Wdrożenie RODO może wymagać rewizji istniejących umów z kontrahentami oraz wprowadzenia nowych klauzul informacyjnych. Firmy muszą upewnić się także, że w przypadku powierzenia danych ich partnerzy również przestrzegają RODO oraz posiadają akceptowalny poziom środków organizacyjnych i technicznych służących zabezpieczeniu danych.

RODO wymaga od firm szybkiego reagowania na naruszenia danych osobowych oraz wypełnienia obowiązku ich notyfikacji do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Efektywne zarządzanie incydentami może ograniczyć potencjalne szkody i utrzymać dobrą reputację organizacji.

Demonstracja zgodności z RODO może być ważnym czynnikiem w przetargach i negocjacjach biznesowych oraz podczas audytów sprzedażowych. Jest to szczególnie istotne szczególnie w branżach, gdzie dochodzi do przetwarzania danych na dużą skalę oraz gromadzenia danych wrażliwych.

Jak długo trwa proces wdrożenia RODO i jak utrzymać zgodność w czasie?

Czas wdrożenia RODO zależy od wielkości i złożoności firmy, a utrzymanie zgodności wymaga ciągłego monitorowania, przeglądów i aktualizacji zgodnych z ewoluującymi przepisami i najlepszymi praktykami.

Dla mniejszych organizacji, które nie przetwarzają danych na dużą skalę ani nie gromadzą szczególnych kategorii danych osobowych, proces wdrożenia może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. W przypadku dużych firm, szczególnie tych przetwarzających duże ilości danych osobowych lub zajmujących się danymi wrażliwymi, proces wdrożenia może trwać nawet kilka miesięcy do roku.