Biuro Porad Prawnych
Oskar Zacharski

ul. Żwirki i Wigury 33/43
26-600 Radom

NIP: 7962987711

600 784 526

o.zacharski@bppz.pl

RODO dla biznesu
– wdrożenie z gwarancją bezpieczeństwa

Biuro Porad Prawnych Zacharski

Oferta

Kompleksowe audyty zgodności firmy
z RODO, przygotowywanie dokumentacji, treści na strony internetowe oraz szkolenia z ochrony danych osobowych

Łączę praktyczne podejście
we wdrażaniu RODO
z gwarancją bezpieczeństwa.

Jak działam?

1. Definiuję potrzeby klienta
i ustalam podstawowy zakres działań (telefonicznie lub mailowo)

2. Przeprowadzam bezpłatny, wstępny audyt i na jego podstawie przygotowuję wycenę

3. Przedstawiam wycenę wraz
z szacunkowym terminem realizacji poszczególnych etapów wdrożenia

4. Dokonuję analizy działalności pod kątem zgodności z przepisami

5. Przygotowuję dokumentację, klauzule informacyjne i treści dla stron i sklepów internetowych

6. Przeprowadzam praktyczne szkolenie z ochrony danych osobowych dla pracowników

Zaufali nam

Poprawnie wdrożone RODO parasolem bezpieczeństwa przed wysokimi karami finansowymi

Wdrożenie RODO budzi zaufanie nie tylko wśród konsumentów, ale także kontrahentów. Zapewnienie zgodności wpływa na Twoją konkurencyjność na rynku, podnosząc wiarygodność firmy, jako podmiotu przetwarzającego (Procesora). Poprawnie wdrożone przepisy są gwarancją, że organizacja wypadnie pozytywnie w audytach sprzedażowych w zakresie ochrony danych osobowych.

O mnie

Biuro Porad Prawnych Oskar Zacharski

Biuro Porad Prawnych Oskar Zacharski

Ochrona danych osobowych | Szkolenia | Audyt | Wdrożenia RODO | Outsourcing IOD

Zapewniam bezpieczeństwo firm i zgodność z przepisami RODO.

Jestem prawnikiem, inspektorem ochrony danych (IOD), specjalistą ds. prawa ochrony informacji oraz audytorem ISO 27001. Wspieram Klientów na styku RODO i ustaw sektorowych (UŚUDE, PT). Przeprowadzam z Klientami analizy ryzyka, DPIA oraz audyty podmiotów przetwarzających.

Gwarantuję praktyczne podejście do aspektów prawnych i dostarczam rozwiązania, które nie hamują rozwoju biznesu.

Moje publikacje