Biuro Porad Prawnych
Oskar Zacharski

ul. Żwirki i Wigury 33/43
26-600 Radom

NIP: 7962987711

600 784 526

o.zacharski@bppz.pl

GDPR Risk Tracker

Współpracujemy z najlepszymi!

Aplikacja GDPR Risk Tracker dołącza do naszego portfela usług

Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług i ciągły rozwój Biuro Porad Prawnych Oskar Zacharski regularnie poszerza ofertę produktów dla swoich klientów. Pragniemy wspierać naszych klientów w ich codziennej pracy z danymi osobowymi oraz we wszelkich procesach, w których te dane są wykorzystywane i przetwarzane.

Od teraz nasi Klienci mogą skorzystać z aplikacji GDPR Risk Tracker i wspólnie z nami sprawdzić swoją zgodność z RODO, przeprowadzić kompleksową analizę ryzyka oraz zmapować wszystkie procesy zachodzące w danej organizacji. Co więcej każdy klient otrzymuje szczegółowy raport i rekomendacje, jak poprawić bezpieczeństwo danych.

Analiza ryzyka stanowi bardzo istotny element w kwestii bezpieczeństwa danych osobowych i ich przetwarzania zgodnie z wymogami RODO. Na ten fakt wielokrotnie zwracał uwagę Prezes UODO wydając uzasadnienie do przyznanych przez organ nadzorczy kar. Korzystając z rozwiązania oferowanego przez naszego partnera w sposób łatwy, szybki i szczegółowy, a co najważniejsze zgodny z normami przeprowadzimy pełną analizę ryzyka RODO zakończoną otrzymaniem szczegółowego raportu końcowego.