Biuro Porad Prawnych
Oskar Zacharski

ul. Żwirki i Wigury 33/43
26-600 Radom

NIP: 7962987711

600 784 526

o.zacharski@bppz.pl

Ryanair pod lupą UODO

W obliczu narastającej fali sygnałów od podróżujących z liniami lotniczymi Ryanair znalazł się pod lupą Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Organ podjął zdecydowane kroki w celu zrozumienia sposobu przetwarzania danych osobowych w procesie weryfikacji podróżnych.

Ryanair pod lupą UODO

Zaniepokojenie pasażerów

W ostatnim czasie wielu zaniepokojonych pasażerów zdecydowało się zgłosić do organu nadzorczego obawy dotyczące procedur weryfikacyjnych wdrażanych przez linię lotniczą Ryanair. Skargi i zawiadomienia, które napłynęły poprzez infolinię UODO oraz inne kanały, kwestionowały praktyki linii lotniczej w kontekście zbierania i zarządzania danymi osobowymi.

W 2023 roku jedynie niecała połowa firm jest zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej przeczytasz tutaj.

Pasażerowie donosili, że Ryanair żąda od nich dostarczenia skanów dokumentów tożsamości w celu przeprowadzenia odprawy. Dodatkowo, pojawiły się doniesienia o przypadkach, w których pasażerowie odmawiający udostępnienia danych musieli ponosić opłatę za weryfikację w systemie komputerowym.

Bezpieczeństwo danych i świadomość pasażerów

Podkreślając ryzyko utraty kontroli nad danymi osobowymi i potencjalne nadużycia informacji, UODO wyraża przekonanie, że zbieranie nadmiernych danych może być nieuzasadnione.

Organ z radością obserwuje także rosnącą świadomość pasażerów dotyczącą sposobu wykorzystania ich danych osobowych. Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO, wskazuje na działania podjęte w celu oceny bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych.

Ryanair pod lupą UODO

Mechanizm współpracy międzynarodowej

Po gruntownej analizie skarg i wypełnieniu ewentualnych luk formalnych, sprawa przekazywana będzie irlandzkiemu organowi nadzorczemu, The Data Protection Commission. Wynika to z faktu, że siedziba Ryanair znajduje się w Irlandii.

Zgodnie z zasadami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w przypadkach takich jak ten możliwa jest współpraca pomiędzy głównym organem nadzorczym a innymi podmiotami nadzorczymi zaangażowanymi w sprawę (art. 60).

Badanie praktyk linii lotniczej

Jednocześnie, Jan Nowak, Przewodniczący UODO, wystąpił z prośbą do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o dokładne zbadanie praktyk stosowanych przez Ryanair pod kątem potencjalnego naruszania zbiorowych interesów konsumentów.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2815